Loại phòng

Phòng Đôi Family

Đăng ngày: 10/04/2016: 13:55  

Phòng đôi : 400. 000 VNĐ áp dụng cho tất cả. Trang trí hài hòa thoáng mát, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi đầy đủ... Đến với Spa Hong Kong sẽ làm cho quý khách vô cùng yêu thích!!

Xem chi tiết...

Phòng Đơn

Đăng ngày: 07/04/2016: 06:33  

Phòng đơn : 200. 000 VNĐ áp dụng cho tất cả. Trang trí hài hòa thoáng mát, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi đầy đủ... Đến với Spa Hong Kong sẽ làm cho quý khách vô cùng yêu thích!!

Xem chi tiết...

  Kết nối Facebook